Kinderopvangtoeslag omhoog

Gisteren is bekend geworden dat de kinderopvangtoeslag toch iets omhoog gaat.
Dit om de sterk stijgende kosten in de kinderopvang te compenseren. Dit is fijn maar het is voor veel gezinnen nog steeds niet voldoende.

Het maximumtarief waarover ouders een kinderopvangtoeslag kunnen krijgen zou in 2023 met 5,6 procent stijgen ten opzichte van dit jaar, maar de minister heeft nu besloten dit 0,94 procent te verhogen.

“Het positieve nieuws is dat de minister heeft geluisterd naar onze zorgen”, reageert voorzitter Gjalt Jellesma van de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (Boink). “Maar dit lost het probleem maar een klein beetje op. De prijzen van de opvang liggen in vrijwel de hele sector hoger dan de prijs waarover de toeslag wordt uitgekeerd. Het verschil moeten ouders volledig zelf betalen.”
Bron: NOS

Ik ben zelf veel werkzaam in krachtwijken. Hier wonen ouders die dagelijks keihard werken en de eindjes aan elkaar moeten knopen.
Ik schets een voorbeeld: de relatie van vader en moeder eindigt. Moeder blijft wonen in de koopwoning met hun dochter. De woning moet eigenlijk worden verkocht maar we kennen de huidige problematiek van de woningmarkt. Moeder werkt 5 dagen in de week voor een minimaal salaris. De tranen rollen over haar wangen wanneer ze vertelt dat toen ze wist dat ze moeder zou worden ze zei “ik ben in het leven van mijn kind”. Nu door de huidige omstandigheden is ze genoodzaakt hun dochter 5 dagen naar de opvang te brengen. Ze is dankbaar voor de zorgen die we bieden en hoe we met de ontwikkeling van het meisje aan de slag gaan. Maar het doet pijn, want ze wil het zo graag zelf doen.
Moeder vertelt over de financiële situatie. Het is gigantisch beknibbelen. Alles doet ze voor haar dochter en ze zorgt ervoor dat ze er altijd verzorgd bijloopt en goed te eten heeft. Ze zegt “ik ben niet zo belangrijk, ik heb niet zoveel nodig”. Het geld wat ze nu per maand overhoudt na aftrek kosten gaat op aan eten en kleding voor de kleine meid.
Ik uit mijn bewondering en respect. Er blijft namelijk echt niet veel over.

En dan nu, de verhoging van de kosten in de kinderopvang. Het geld wat deze moeder nu overheeft voor eten en kleding zal volledig opgaan aan het gedeelte wat ze uit eigen zak moet betalen voor de kinderopvang!
Het is geen optie voor deze moeder om minder te gaan werken. In de krachtwijken waar ik werk wonen veel mensen met een migratie achtergrond. De meeste familie woont in het land van herkomst. De sociale kring is klein en dealt vaak met dezelfde problematiek.

Het is fijn dat de minister luistert en een verhoging doorvoert, maar voor sommige gezinnen is dit niet genoeg. Dit zijn de gezinnen met een kleine portemonnee, deze worden het meest hard getroffen.

Laten we ook niet vergeten dat dit een extra stress factor is voor veel ouders EN dus voor de kinderen. Jonge kinderen zijn als sponzen en zuigen spanningen en stress op. Ze voelen dit in hun lijf. Zij bevinden zich echter in de pre-verbale fase. Dit betekent dat zij nog niet de woorden hebben om te verbinden aan dat wat ze voelen. Ze kunnen de uitleg nog niet begrijpen.

Laten we als professionele opvoeders goed op de signalen letten bij ouders en de kinderen. Houdt korte lijntjes met ouders. Ben professioneel nieuwsgierig en vraag hoe het met ze gaat. Zorg dat de sociale kaart van de locatie op orde is zodat je weet wie je eventueel voor hulp in kan schakelen.

En dan de kinderopvang organisaties zelf. Wat kunnen jullie als maatschappelijke organisatie voor ouders betekenen? Organiseer een inloopspreekuur op de locaties, zorg voor de aanwezigheid van mensen die kunnen tolken zodat informatie juist overkomt of schakel de tolkentelefoon in. Alsjeblieft werk aan de relatie met ouders en de kinderen. And last but not least ondersteun de pedagogisch professionals op de werkvloer hierbij. Zij zijn degene die de eerste vragen zorgen van ouders ontvangen, zij zijn degene die de beste relatie hebben met ouders en kind. Vergeet hen niet! Zorg dat ze zich bekwaam voelen om met vragen en zorgen om te gaan OF zorg dat ze het niet alleen hoeven te doen.