Geef een kind gewoon paracetamol in de kinderopvang

Begin dit jaar geeft huisarts Bernard Leenstra in EditieNL aan dat een kinderdagverblijf best wel 1 paracetamol kan geven aan een kind. Ouders en kinderen zouden gebaat bij zijn. Er ontstond discussie en weerstand. In een poll die ik plaatste reageerde 75% dat ze tegen het geven van paracetamol zijn. Gegeven redenen: een ziek kind hoort thuis en het risico op een koortsstuip is groter.
Maar hoe zit het nu eigenlijk?

Bij de meeste kinderopvangorganisaties staat in het beleid aangegeven dat er geen zelfzorgmiddelen gegeven worden, zoals paracetamol, op verzoek van de ouders. Een aantal kinderopvangorganisaties geven aan dat dit van de GGD niet mag. Dit is niet juist, de GGD geeft richtlijnen aan als het aankomt op het verstrekken van medicatie.

Het argument van het risico op een koortsstuip wordt door de kinderopvang medewerkers vaak aangevoerd als reden om het niet te doen. Een paracetamol kan een koortsstuip niet uitlokken maar schommelingen in de lichaamstemperatuur kunnen dit wel. Wat er nu wel eens gebeurt is dat ouders een kind in de ochtend brengen en aangeven dat het bijvoorbeeld niet fit is maar dat ze denken dat het wel gaat. Er zijn ouders die het kind dan thuis een paracetamol hebben gegeven en dit niet aangeven. Vervolgens werkt de paracetamol uit en schiet de koorts bij een kind omhoog. Het is dus heel belangrijk om hier altijd transparant over te zijn als ouders.
De pedagogisch medewerkers hebben de zorg voor een groep kinderen, niet het individuele kind. Wanneer een kind zich “ineens” heel ziek voelt, door het uitwerken van de paracetamol, vraagt dit extra zorg van de medewerkers. Zij zijn meteen extra alert.
Voor een ziek kind is het niet fijn om op de groep te zijn. Er zijn veel prikkels en er is niet veel ruimte om je even terug te trekken als je hier behoefte aan hebt. Daarnaast kunnen ze toch ook uitgelokt worden tot het gaan spelen waardoor ze over de eigen grenzen heen kunnen gaan.

Ik ben niet perse tegen het geven van paracetamol maar ik vraag me af of het meer in het belang van de ouder of het kind is als we dit doen. Onderdrukken we een signaal van het lijf wat aangeeft “ik heb rust nodig”? Kijk laat ik niet hypocriet zijn, als ik hoofdpijn heb neem ik ook een paracetamol en werk ik door. Maar ik weet wel dat ik iets onderdruk wat aandacht behoeft.
Aan de andere kant kan het pijn verzachten waardoor een kind beter kan eten en drinken, bouwstoffen binnenkrijgt wat ook nodig is voor een voorspoedig herstel.

Als een ouder met neusspray komt laten we hen een medicijnformulier invullen en ondertekenen. De huisarts geeft in het artikel aan “Het kinderdagverblijf moet wel met de ouders bellen, en de ouders moeten schriftelijk toestemming geven. En als het kind na een uur niet is opgeknapt moet het alsnog worden opgehaald.”

Het uitgangspunt moet te allen tijde zijn: is een kind te ziek om deel te nemen aan het groepsproces en vraagt het extra zorg van een medewerker, dan hoort een kind thuis te zijn.

Voorwaarden zouden kunnen zijn:

  • Wanneer pedagogisch medewerkers signaleren dat het kind ziek is, niet meedoet aan het dagritme, klaagt over pijn nemen zij direct contact op met de ouders om te overleggen wat er aan de hand zou kunnen zijn. De pedagogisch medewerker maakt samen met de ouder een inschatting of het kind deel kan blijven nemen aan het dagritme.
  • Wanneer samen wordt besloten paracetamol te geven wordt overleg gepleegd met de leidinggevende van de locatie.
  • Ouders geven schriftelijk toestemming voor het geven van paracetamol. De paracetamol zit in een doosje met bijsluiter en de richtlijnen worden gevolgd zoals in de bijsluiter omschreven.
  • De pedagogisch medewerker neemt na maximaal een uur weer contact op met de ouder om door te bespreken hoe het kind zich voelt en gedraagt. Is het kind onvoldoende opgeknapt komt de ouder alsnog het kind ophalen.

Nogmaals ik ben niet perse tegen het geven van paracetamol maar ik ben er geen voorstander van. Ik denk dat volwassenen niet moeten onderschatten hoe druk het op de groep is in de kinderopvang. Er zijn veel prikkels aanwezig die het jonge brein moet verwerken. Dit kost ontzettend veel energie. Jonge kinderen hebben nog niet hetzelfde filter in het brein als volwassenen. Daarnaast kun je als volwassene zeggen ik loop even een extra rondje buiten als het binnen teveel wordt. Kinderen kunnen niet aan de groep ontsnappen, Wanneer je je ziek voelt en in de groep moet blijven kost dit extra energie. Het is hard werken voor kinderen in de kinderopvang.